Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Nội dung Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Xổ số ThừaThiênHuế 21/09/2020

G8 22
G7 742
G6 2056 6294 6794
G5 0380
G4 09262 97139 52445
73867 47238 04051 50376
G3 75466 26248
G2 74851
G1 45727
ĐB 465299
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 7;
3 8;9;
4 2;5;8;
5 1;1;6;
6 2;6;7;
7 6;
8
9 4;4;9;

Xổ số ThừaThiênHuế 14/09/2020

G8 08
G7 549
G6 3554 3640 1072
G5 0576
G4 81959 49342 22420
51830 61329 67971 42853
G3 42682 55135
G2 59512
G1 32014
ĐB 830132
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;4;
2 9;
3 2; 5;
4 2;9;
5 3;4;9;
6
7 1;2;6;
8 2;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 07/09/2020

G8 54
G7 127
G6 2486 5164 0373
G5 8884
G4 44696 08911 77527
21477 08996 11220 13236
G3 74518 52175
G2 35423
G1 11982
ĐB 068129
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;8;
2 3;7;7;9;
3 6;
4
5
6 4;
7 3;5;7;
8 2;4;6;
9 6;6;

Xổ số ThừaThiênHuế 31/08/2020

G8 28
G7 187
G6 4445 1053 2882
G5 7070
G4 11191 50747 19314
61175 97245 31600 39094
G3 18588 48500
G2 07081
G1 56518
ĐB 441012
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2; 4;8;
2
3
4 5;5;7;
5 3;
6
7 5;
8 1;2;7;8;
9 1;4;