Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 08/08/2020

G8 79
G7 798
G6 4109 6857 7330
G5 7341
G4 96560 72516 52559
90748 88901 87319 69117
G3 20403 36421
G2 53143
G1 53424
ĐB 220120
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;9;
1 6;7;9;
2 1;4;
3
4 1;3;8;
5 7;9;
6
7
8
9 8;

Xổ số Quảng Ngãi 01/08/2020

G8 39
G7 137
G6 4635 4330 4704
G5 4661
G4 85742 19423 90661
12429 63749 73431 78961
G3 49059 69424
G2 90334
G1 82542
ĐB 360412
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;
2 3;4;9;
3 1;4;5;7;
4 2;2;9;
5 9;
6 1;1;1;
7
8
9

Xổ số Quảng Ngãi 25/07/2020

G8 16
G7 577
G6 4608 2734 5059
G5 8916
G4 10572 84195 98307
62059 51591 10676 56886
G3 76693 94013
G2 72226
G1 00147
ĐB 771233
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 7;8;
1 3;6;
2 6;
3 3; 4;
4 7;
5 9;9;
6
7 2;6;7;
8 6;
9 1;3;5;

Xổ số Quảng Ngãi 18/07/2020

G8 33
G7 596
G6 2437 9568 8507
G5 0704
G4 57827 53649 16556
28078 89751 28074 93123
G3 65608 90528
G2 65894
G1 03336
ĐB 067149
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;8;
1
2 3;7;8;
3 6;7;
4 9; 9;
5 1;6;
6 8;
7 4;8;
8
9 4;6;