Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 19/10/2019

G8 29
G7 828
G6 0421 6713 9143
G5 3652
G4 21761 83526 14729
60320 17983 21146 80511
G3 48370 86862
G2 71972
G1 84444
ĐB 899227
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1 3
2 0 1 6 7 8 9
3
4 3 4 6
5 2
6 1 2
7 0 2
8 3
9

Xổ số Quảng Ngãi 12/10/2019

G8 57
G7 034
G6 9312 1590 9488
G5 6693
G4 97950 06436 36749
85503 72935 69275 98648
G3 15264 36482
G2 39931
G1 72686
ĐB 970536
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 2
2
3 1 4 5 6 6
4 8 9
5 0
6 4
7 5
8 2 6 8
9 0 3

Xổ số Quảng Ngãi 05/10/2019

G8 65
G7 385
G6 3722 2585 0505
G5 6683
G4 88280 83011 85748
32037 27413 68764 88182
G3 75990 32498
G2 44176
G1 27712
ĐB 271970
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 5
1 1 2 3
2 2
3 7
4 8
5
6 4
7 0 6
8 0 2 3 5 5
9 0 8

Xổ số Quảng Ngãi 28/09/2019

G8 68
G7 589
G6 5132 4253 4617
G5 3014
G4 90553 01319 07971
78852 53546 07813 92658
G3 75628 62067
G2 31581
G1 21365
ĐB 338348
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3 4 7 9
2 8
3 2
4 6 8
5 2 3 3 8
6 5 7
7 1
8 1 9
9