Kết quả xổ số Bình Định

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Định

Xổ số Bình Định 08/11/2018

G8 19
G7 219
G6 7020 1901 9685
G5 1156
G4 89384 23685 56423
14987 76203 90165 09888
G3 24268 57264
G2 32348
G1 47827
ĐB 296527
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3
1 9
2 0 3 7 7
3
4 8
5 6
6 4 5 8
7
8 4 5 5 7 8
9

Xổ số Bình Định 01/11/2018

G8 73
G7 319
G6 3712 1122 4236
G5 5755
G4 89018 42680 18520
16712 68518 22833 66796
G3 37132 14785
G2 16175
G1 34504
ĐB 592806
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 4 6
1 2 2 8 8 9
2 0 2
3 2 3 6
4
5 5
6
7 5
8 0 5
9 6

Xổ số Bình Định 25/10/2018

G8 51
G7 190
G6 5639 5926 2924
G5 8995
G4 85432 28479 87212
90000 00370 29944 56150
G3 18987 55898
G2 94017
G1 63699
ĐB 045673
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 0
1 2 7
2 4 6
3 2 9
4 4
5 0
6
7 0 3 9
8 7
9 0 5 8 9

Xổ số Bình Định 18/10/2018

G8 74
G7 233
G6 6947 5064 1003
G5 0057
G4 46775 44006 23244
80985 20680 21054 13739
G3 75003 18745
G2 23033
G1 41739
ĐB 411501
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3 3 6
1
2
3 3 3 9 9
4 4 5 7
5 4 7
6 4
7 5
8 0 5
9